Jméno
Pozice
Gesce/pověření
E-mail Kandidátní listina
Nominován
Politická příslušnost
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
člen Rady města Pardubic
jan.nadrchal@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Předseda správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Člen dozorčí rady HC Dynamo Pardubice od 17.2.2023
Člen dozorčí rady EOP Distribuce od 1.1.2023
Člen Správní rady PAP Pardubice o.p.s od 1.2.2023
Gesce: strategie a rozvoj města, veřejné zakázky, projektový management
Mgr. Jakub Rychtecký
1. náměstek primátora
člen Rady města Pardubic
jakub.rychtecky@mmp.cz
Žijeme Pardubice
ČSSD
ČSSD
Předseda Centrální polytechnické dílny, z.s. od 13.10.2020
Předseda dozorčí rady Památník Zámeček
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Člen správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové akademie od 13.10.2021
Gesce: ekonomika a rozpočet, školství, sport, sociální politika, zdravotnictví
Ing. Jan Hrabal
náměstek primátora
člen Rady města Pardubic
jan.hrabal@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Člen představenstva EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Člen představenstva Pardubická plavební, a.s.
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
od 28.6.2023
Gesce: doprava, investiční výstavba, správa majetku města
Jiřina Klčová
náměstkyně primátora
člen Rady města Pardubic
jirina.klcova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Členka představenstva Dostihový spolek a.s., od 28.2.2023
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Místopředsedkyně dozorčí rady Centra pro otevřenou kulturu Pardubice
Gesce: kultura, dotační politika, životní prostředí, správa kapitálových podílů společností
René Živný
náměstek primátora
člen Rady města Pardubic
rene.zivny@mmp.cz Společně pro Pardubice
SNK ED
SNK ED
Předseda Správní rady PAP Pardubice o.p.s od 1.2.2023
Člen valné hromady spolku Pardubicko, z.s.
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Člen dozorčí rady Pardubická plavební, a.s.
od 28.6.2023
Gesce: cestovní ruch a destinační management, územní plánování, urbanismus a architektura, energetika města, informační technologie
Mária Ministrová

maria.ministrova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Členka komise pro cestovní ruch od 09.11.2022
Členka kontrolního výboru Pardubicko, z.s. od 8.2.2023
Jiří Rejda, DiS.
člen Rady města Pardubic
jiri.rejda@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Starosta MO Pardubice V
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Člen Dozorčí rady PAP Pardubice o.p.s od 1.2.2023
Člen Dozorčí rady EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s od 15.2.2023
Mgr. Jana Hanzlíková

jana.hanzlikova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Mgr. Bc. Radek Hejný
člen Rady města Pardubic
radek.hejny@mmp.cz ANO 2011
ANO
BEZPP
Starosta MO Pardubice II
Člen finančního výboru od 17.10.2022
Člen dozorčí rady BK Pardubice a.s. od 6.5.2019
Ing. Martin Kolovratník

martin.kolovratnik@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Člen představenstva Dopravní podnik města Pardubic, od 31.1.2023
Jan Procházka

jan.prochazka@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Starosta MO Pardubice IV
Předseda finančního výboru od 17.10.2022
Člen představenstva Služby města Pardubic, od 31.1.2023
Předseda představenstva SMP – odpady a.s. od 15.2.2023
Dušan Salfický

dusan.salficky@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Člen představenstva HC Dynamo Pardubice od 4.5.2021
Filip Šťastný

filip.stastny@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Starosta MO Pardubice I
Předseda Dozorčí rady PAP Pardubice o.p.s od 1.2.2023
Člen rady spolku Pardubicko, z.s.
Adéla Zdráhalová

adela.zdrahalova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Členka komise pro sociální a zdravotní věci od 1.10.2023
Členka komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí od 9.11.2022
Členka kontrolního výboru od 17.10.2022
Členka Dozorčí rady TIC Pardubice
MUDr. Štěpánka Fraňková
člen Rady města Pardubic
stepanka.frankova@mmp.cz Žijeme Pardubice
NK
BEZPP
Předsedkyně představenstva Dostihový spolek a.s., od 28.2.2023
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Otakar Janecký
člen Rady města Pardubic
otakar.janecky@mmp.cz Žijeme Pardubice
PP21
PP21
Člen představenstva Rozvojového fondu Pardubice, a.s.od 31.1.2023
Člen správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Mgr. František Němec

frantisek.nemec@mmp.cz Žijeme Pardubice
ČSSD
ČSSD
Předseda komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu od 9.11.2022
Člen představenstva SMP – Odpady a.s. od 15.2.2023
František Brendl
člen Rady města Pardubic
frantisek.brendl@mmp.cz Společně pro Pardubice

ČSR
Člen představenstva vodovody a kanalizace Pardubice od 15.6.2023
Člen kontrolního výboru Centrální polytechnické dílny, z.s. od 13.10.2020
Ing. Jiří Lejhanec
člen Rady města Pardubic
jiri.lejhanec@mmp.cz Společně pro Pardubice

BEZPP
Člen představenstva SMP – Odpady a.s. od 15.2.2023
Ing. Tomáš Pelikán

tomas.pelikan@mmp.cz Společně pro Pardubice
SNK ED
BEZPP
Místopředseda představenstva Dopravní podnik města Pardubic, od 31.1.2023
Mgr. Karel Haas

karel.haas@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Ing. Petr Klimpl

petr.klimpl@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Místopředseda komise pro sport od 9.11.2022
Člen finančního výboru od 17.10.2022
Ing. Petr Kvaš

petr.kvas@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Místopředseda představenstva Dostihový spolek a.s., od 28.2.2023
PaedDr. Jan Mazuch

jan.mazuch@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Člen komise pro cestovní ruch od 9.11.2022
místopředseda finančního výboru od 17.10.2022
Člen Dozorčí rady EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. od 15.2.2023
Ondřej Müller

ondrej.muller@mmp.cz SPOLU
TOP 09
TOP 09
Člen Dozorčí rady EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. od 15.2.2023
Bc. Dušan Stránský

dusan.stransky@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Předseda komise pro pozemky a reklamu od 9.11.2022
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

vitezslav.stepanek@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Starosta MO Pardubice III
MUDr. Vít Ulrych

vit.ulrych@mmp.cz SPOLU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Člen kontrolního výboru od 17.10.2022
Člen představenstva BK Pardubice a.s. od 6.5.2019
Ing. Mgr. Martin Slezák
martin.slezak@mmp.cz
SPOLU
TOP 09
TOP 09
Člen komise pro dopravu od 9.11.2022
Předseda kontrolního výboru od 17.10.2022
Ing. Dominik Bečka
dominik.becka@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Piráti
Ing. Lukáš Havlena
lukas.havlena@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Piráti
Místopředseda kontrolního výboru od 17.10.2022
Ing. Robert Hrdina

robert.hrdina@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Zelení
Zelení
Člen komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí od 23.11.2022
Ing. Vojtěch Jirsa, Ph. D.

vojtech.jirsa@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Piráti
Člen komise pro dopravu od 23.11.2022
Ing. Simona Machačová

simona.machacova@mmp.cz Naše Pardubice
NK
BEZPP
Členka komise pro bezpečnost a prevenci kriminality od 9.11.2022
Mgr. Jan Metelka

jan.metelka@mmp.cz Naše Pardubice
NK
BEZPP
Člen kontrolního výboru od 17.10.2022
Člen Dozorčí rady PAP Pardubice o.p.s od 1.2.2023
Mgr. Filip Sedlák

filip.sedlak@mmp.cz Naše Pardubice
SPDV
BEZPP
Člen komise pro pozemky a reklamu od 9.11.2022
Člen finančního výboru od 17.10.2022
Člen dozorčí rady Služby města Pardubic od 31.1.2023
Člen dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Ing. Mgr. Milan Chaloupecký

milan.chaloupecky@mmp.cz SPD a nezáv. s podp. Trikolory
SPD
SPD
Člen kontrolního výboru od 17.10.2022
Člen dozorčí rady SMP – Odpady a.s. od 15.2.2023
MUDr. Vítězslav Novohradský

vitezslav.novohradsky@mmp.cz SPD a nezáv. s podp. Trikolory
SPD
BEZPP
Člen komise pro sport od 9.11.2022
Člen dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubic od 6.2.2023
Ing. Leoš Janda

leos.janda@mmp.cz SPD a nezáv. s podp. Trikolory
Trikolora
Trikolora
Člen komise pro bezpečnost a prevenci kriminality od 9.11.2022