Jméno
Pozice
Gesce/pověření
E-mail Kandidátní listina
Nominován
Politická příslušnost
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
člen Rady města Pardubic
jan.nadrchal@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
strategie a rozvoj města, veřejné zakázky, projektový management
Mgr. Jakub Rychtecký
1. náměstek primátora
člen Rady města Pardubic
jakub.rychtecky@mmp.cz
Žijeme Pardubice
ČSSD
ČSSD
ekonomika a rozpočet, školství, sport, sociální politika, zdravotnictví
Ing. Jan Hrabal
náměstek primátora
člen Rady města Pardubic
jan.hrabal@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
doprava, investiční výstavba, správa majetku města
Jiřina Klčová
náměstkyně primátora
člen Rady města Pardubic
jirina.klcova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
kultura, dotační politika, životní prostředí, správa kapitálových podílů společností
René Živný
náměstek primátora
člen Rady města Pardubic
rene.zivny@mmp.cz Společně pro Pardubice
SNK ED
SNK ED
cestovní ruch a destinační management, územní plánování, urbanismus a architektura, energetika města, informační technologie
Ing. Martin Charvát
člen Rady města Pardubic
martin.charvat@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Jiří Rejda, DiS.
člen Rady města Pardubic
jiri.rejda@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Mgr. Jana Hanzlíková

jana.hanzlikova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Mgr. Bc. Radek Hejný

radek.hejny@mmp.cz ANO 2011
ANO
BEZPP
Ing. Martin Kolovratník

martin.kolovratnik@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Jan Procházka

jan.prochazka@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Dušan Salfický

dusan.salficky@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Filip Šťastný

filip.stastny@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
Adéla Zdráhalová

adela.zdrahalova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
MUDr. Štěpánka Fraňková
člen Rady města Pardubic
stepanka.frankova@mmp.cz Žijeme Pardubice
NK
BEZPP
Otakar Janecký
člen Rady města Pardubic
otakar.janecky@mmp.cz Žijeme Pardubice
PP21
PP21
Mgr. František Němec

frantisek.nemec@mmp.cz Žijeme Pardubice
ČSSD
ČSSD
František Brendl
člen Rady města Pardubic
frantisek.brendl@mmp.cz Společně pro Pardubice

ČSR
Ing. Jiří Lejhanec
člen Rady města Pardubic
jiri.lejhanec@mmp.cz Společně pro Pardubice

BEZPP
Ing. Tomáš Pelikán

tomas.pelikan@mmp.cz Společně pro Pardubice
SNK ED
BEZPP
Mgr. Karel Haas

karel.haas@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Ing. Petr Klimpl

petr.klimpl@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Ing. Petr Kvaš

petr.kvas@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
PaedDr. Jan Mazuch

jan.mazuch@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Ondřej Müller

ondrej.muller@mmp.cz SPOLU
TOP 09
TOP 09
Bc. Dušan Stránský

dusan.stransky@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

vitezslav.stepanek@mmp.cz SPOLU
ODS
ODS
MUDr. Vít Ulrych

vit.ulrych@mmp.cz SPOLU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Ing. Mgr. Martin Slezák
martin.slezak@mmp.cz
SPOLU
TOP 09
TOP 09
Ing. Dominik Bečka
dominik.becka@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Piráti
Ing. Lukáš Havlena
lukas.havlena@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Piráti
Ing. Robert Hrdina

robert.hrdina@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Zelení
Zelení
Ing. Vojtěch Jirsa, Ph. D.

vojtech.jirsa@mmp.cz Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Piráti
Ing. Simona Machačová

simona.machacova@mmp.cz Naše Pardubice
NK
BEZPP
Mgr. Jan Metelka

jan.metelka@mmp.cz Naše Pardubice
NK
BEZPP
Mgr. Filip Sedlák

filip.sedlak@mmp.cz Naše Pardubice
SPDV
BEZPP
Ing. Helena Dvořáčková

helena.dvorackova@mmp.cz SPD a nezáv. s podp. Trikolory
SPD
BEZPP
Ing. Mgr. Milan Chaloupecký

milan.chaloupecky@mmp.cz SPD a nezáv. s podp. Trikolory
SPD
SPD
MUDr. Vítězslav Novohradský

vitezslav.novohradsky@mmp.cz SPD a nezáv. s podp. Trikolory
SPD
BEZPP