Výsledkem realizace projektu je nová stezka pro cyklisty a chodce se smíšeným provozem propojující místní části obce Pardubic na pravém břehu Labe a potažmo i centrum Pardubic s Městským obvodem Pardubice VI a obcí Srnojedy

Nová stezka pro cyklisty a chodce je motivací jak pro stávající cyklisty, tak pro nové potenciální cyklisty aby využívali nemotoristickou dopravu do zaměstnání, do škol a za službami.

Projekt CZ.CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007541 Cyklostezka Svítkov - Srnojedy je financován z finanční podpory EU, kdy byla poskytnuta dotace v částce 5 733 156,66 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a částkou 337 244,51 Kč státní rozpočet.