Výsledkem projektu je prodloužení stávající stezky vedoucí podél komunikace I/2 se smíšeným provozem cyklistů a chodců až k méně frekventované ul. Branecká a napojení pěších na stávající chodníky ve Svítkově a Popkovicích.

Nová stezka pro cyklisty a chodce je motivací jak pro stávající cyklisty, tak pro nové potenciální cyklisty aby využívali nemotoristickou dopravu do zaměstnání, do škol či za službami

Projekt CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008247 Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské je financován z finanční podpory EU, kdy byla poskytnuta dotace v částce 1 612 649,80 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a částkou 94 861,75 Kč státní rozpočet.