Systém Czech POINT poskytuje veřejnosti celou řadu služeb:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
  • založení a správa datové schránky
  • a další
...Nadpis

Životní situace

Jaké jsou poplatky za ověřování a výpisy z CzechPOINTu?
Úkon Cena
Ověření podpisu 50 Kč
Ověření listiny 30 Kč/stránka
Výpis z rejstříku trestů 100 Kč
Výpis z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, výpis bodového hodnocení řidiče a další výpisy 100 Kč/první stránka, 20 Kč/každá další stránka
Zprostředkovaná identifikace osoby 200 Kč
Vystavení nových přístupových údajů do datové schránky zdarma
Konverze dokumentů 30 Kč/stránka

 

Jaké doklady potřebuji k ověřování a pořízení výpisů?

K ověření podpisu budete potřebovat předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo řidičský průkaz. Cizinec může předložit i průkaz o povolení k pobytu.

K výpisu z rejstříku trestů, k výpisu bodového hodnocení řidiče, k provedení zprostředkované identifikace osoby a k prokázání totožnosti při žádosti o datové schránky budete potřebovat svůj občanský průkaz či pas. Cizinec může předložit i průkaz o povolení k pobytu.

K ověření kopie listiny a ostatním výpisům se není třeba průkazem prokazovat.

Kontaktujte nás

Zeptejte se nás na cokoliv souvisejícího s agendou Czech POINTu. Uveďte e-mail kvůli zpětnému kontaktu.