Dětský parlament a školní rok 2022/2023

Od doby vzniku Dětského parlamentu se jednotliví delegáti scházejí zpravidla desetkrát za školní rok – většinou jedenkrát měsíčně, nicméně před tzv. „covidovou“ dobou docházelo na přání dětí k větší četnosti setkávání. A právě doba „covidová“ nám společné setkávání narušila, omezila a činnost parlamentu v podstatě přerušila, a tak jsme v novém školním roce 2022/2023 začali vše od začátku, nicméně jsme mohli svou činnost zahájit již zcela bez jakýchkoliv omezení.

Přehled setkání Dětského parlamentu:
Za celý školní rok 2022/2023 bylo uskutečněno celkem 13 setkání, kdy se zástupci parlamentu věnovali problematice školství (aktuální témata, školní stravování, představili formou prezentací své školy očima žáků, zástupců Dětského parlamentu, vyslechli si své starší kolegy ze Studentského parlamentu, kdy opět formou prezentací studenti představili fungování svých škol aj.), společně se Studentským parlamentem diskutovali s odborníky o inovativních technologiích pro města – Smart City. Delegáti Dětského parlamentu také navštívili Zámek Pardubice, kdy se zajímali o rod Pernštejnů a absolvovali komentovanou prohlídku „Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách“, měli možnost nahlédnout do zákulisí Východočeského divadla Pardubice, mohli si vyzkoušet, jaké to je stát na pódiu, vidět zázemí divadla, herců a všech pracovníků divadla aj.

Velkou akcí byla návštěva Senátu PČR, kdy diskutovali s paní senátorkou Mgr. Miluší Horskou a absolvovali komentovanou prohlídku Valdštejnského paláce a přilehlých zahrad. V závěru školního roku měl již tradičně Dětský parlament společně se zástupci Studentského parlamentu možnost diskutovat s vedením města Pardubic. Žáci a studenti získávají informace o fungování města a veřejné správy během celého roku. V červnu pak mohou své dotazy klást přímo politikům, kteří si naopak vyslechnou všechny postřehy a připomínky žáků a studentů pardubických základních a středních škol.

Akce „Jeden den S…“:
Z činnosti parlamentu a také ze zvídavosti dětí je tradičně (již od roku 2013) ve školním roce realizována velmi zajímavá akce „Jeden den S…“, kdy vybraní zástupci parlamentu mají možnost vidět, jak věci fungují i z druhé strany, tak říkajíc pod povrchem.

Tento projekt se vždy může konat díky pochopení ředitelů významných organizací města či jeho vedení. Zpravidla jde o běžný den primátora města a jeho náměstků, tajemníka magistrátu, ředitele městské policie, akciových společností města, pardubického divadla, komorní filharmonie, Památníku Zámeček, Centra pro otevřenou kulturu i některých vedoucích odborů magistrátu, aj.

Tato akce je společná pro Dětský i Studentský parlament - žáci a studenti mají za úkol se vždy na setkání dopředu připravit – vyhledat si informace o organizaci, do které půjdou, aby pak mohli lépe poznat, co vše její práce obnáší.

Ve školním roce 2022/2023 probíhala akce „Jeden den S…“ průběžně od 11.05. do 24.06.2023. Z Dětského parlamentu se této akce zúčastnilo celkem 14 dětí, kdy svůj vysněný den strávily u těchto 13 osobností:

  • Mgr. Miluše Horská,
  • Mgr. Jakub Rychtecký, Jiřina Klčová, René Živný,
  • Ing. Miroslav Čada, Ing. arch. Zuzana Kavalírová,
  • Bc. Jan Halda, Ing. Tomáš Pelikán, Ing. Ivan Čech, Mgr. Jaroslav Müller,
  • Mgr. Petr Dohnal, MgA. Zdeněk Závodný, Mgr. Viktor Janák.

​​​​​​​Celá akce byla velmi úspěšná, děti byly nadšené, vždy si odnesly cenné informace, zkušenosti.


Fotogalerie - výběr z jednotlivých setkání, exkurzí:

Dětský parlament na návštěvě Senátu PČR 

Dětský parlament a Zámek Pardubice 

Dětský parlament a Východočeské divadlo Pardubice

Dětský parlament a aktuální témata ze školství

Dětský a Studentský parlament diskutuje s vedením města Pardubic