Doetinchem je město na východě Nizozemska, poblíž hranic s Německem. Je příjemným místem k nákupům i rekreaci a jako centrum regionu nabízí všem obyvatelům vynikající služby. Své sídlo zde má divadlo, nemocnice, galerie, knihovny, školy a rozvinutý průmysl. Můžeme zde nalézt i typické větrné mlýny. Po revoluci v roce 1989 hledalo mnoho holandských měst možnosti spolupráce s městy střední a východní Evropy a doetinchemští si za partnera vybrali právě naše město. Partnerská smlouva o spolupráci a rozvíjení přátelských vztahů byla podepsána v září 1992. V Pardubicích postavila svou další továrnu holandská firma Nedcon, která má hlavní sídlo v Doetinchemu. Roku 1998 proběhly úspěšné Holandské dny v Pardubicích a České dny v Doetinchemu, o čtyři roky později proběhla v Pardubicích společná oslava desátého výročí podepsání partnerské smlouvy.

V minulých letech byly realizovány 2 projekty. Prvním byl Logo East I., díky němuž se vybudoval v bulharském městě Pernik front-desk. Druhá fáze projektu, Logo East II., byla zaměřena na elektronizaci služeb poskytovaných městskými úřady, tzv. e-government.

Oblasti spolupráce mezi městy:

  • výměna zkušeností,
  • stáže pracovníků radnic, setkávání policií, hasičů, vězeňské služby, nemocnic a dalších,
  • podnikatelské mise,
  • kulturní akce různých žánrů,
  • účast běžců na Vinařském půlmaratonu.