Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Dne 9. 1. 2024 dojde k uzavírce 6 parkovacích míst z boční strany čp. 984, části parkoviště naproti čp. 984 a vozovky z boční strany čp. 984 včetně
omezení průchodnosti chodníku v ulici Jana Zajíce z boční strany čp. 984 z důvodu umístění jeřábu a vozidla dopravujícího materiál  na střechu budovy čp. 984 - 986. 

Odpovědná osoba: optienergo.cz s.r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3,
​​​​​​​IČ 247 60 790

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Soubory ke stažení

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 16. 3. 2023 do 31. 12. 2023 dojde k úplné uzavírce místní komunikace – společné stezky pro chodce a cyklisty v ulici Na Drážce, v úseku od vjezdu do prodejny LIDL, podél okružní křižovatky po výjezd do ulice Husova z důvodu zajištění vjezdu stavební techniky na stavbu v rámci realizace akce SV obchvat Pardubic.

Odpovědná osoba: HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000, IČ 466 78 468

Dopravní omezení na území MO Pardubice III