Místní část Drozdice je druhá nejmenší lokalita našeho obvodu o rozloze 144 ha. Počet obyvatel k 1.1.2022 na tomto území činí celkem 106.

Základní občanská vybavenost je v nedaleké Černé za Bory.

  • obecní dům

​​​​​​​

Historie

Obecní kronika byla vedena do roku 1928, v současné době je nezvěstná.