Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová

Projektant

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Datum nabytí účinnosti20. říjen 2016
Datum prověření aktuálnosti31. leden 2022
Doplňující informace

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Fáblovka Jihovýchod 1 - územně plánovací podklad schválený pro rozhodování v území
Územní studie Fáblovka Jihovýchod 2 - územně plánovací podklad schválený pro rozhodování v území