Do tělocvičného dění vstoupil již v roce 1945.

V sokolovně TJ SOKOL Pardubice I po desetiletí vedl žactvo, v posledních letech Dynama prožil ve funkci náčelníka. Když v roce 1991 byl obnoven v plném rozsahu Sokol, stal se jeho prvním náčelníkem. Organizoval XII. a XIII. slet. Byl také členem výboru Sokola po celou dobu jeho obnovy. Při ustavení Župy se stal prvním náčelníkem sportu, o rok později náčelníkem sokolské všestrannosti a také vedoucím mladšího žactva. Obě tyto 2 funkce a k tomu ještě členství v župním předsednictvu vykonával až do konce svého života.

...Nadpis

Připravoval a realizoval sokolské slety. Vedle své činnosti v sokolské všestrannosti se přičinil o založení oddílu florbalu. Do jeho působení patří i oddíl bojových sportů a rekreační kopané.

Zemřel po zákeřné nemoci v roce 2007.

Do Síně slávy pardubického sportu byl uveden v roce 2007.