RealizátorMěsto Pardubice
Termínzáří 2023
StrategieExcelentní prostory pro prezentaci moderního umění 
Rozpočet93 000 000 Kč 
FinancováníEU rozpočet, státní rozpočet


Popis

Díky obnově národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, se bude moci Galerie města Pardubic přestěhovat do nových, modernějších výstavních prostor, které nabídnou excelentní prostory pro expozice, vzdělávací či kulturní programy a také moderní zázemí pro činnost pracovníků připravujících tyto expozice nebo další kulturní a vzdělávací akce.

Výstavní prostory GAMPY zahrnují: 

 • Urban centrum - prostor  pro architekturu a plánování města Pardubic, které bude mj. využíváno pro prezentaci projektů souvisejících s rozvojem města, architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a územním plánováním
 • dva rezidenční ateliéry
 • lektorský ateliér
 • skladovací prostory​​​​​​​

Veřejný přínos

Hlavním přínosem je obnova a záchrana části národní kulturní památky, zvýšení její ochrany a zabezpečení, vybudování nových expozičních a programových prostor a výstavba technického a technologického zázemí. Přínos z realizace projektu bude mít vlastník památky (Statutární město Pardubice) v podobě obnovy kulturní památky a uživatel kulturního dědictví (GAMPA) bude mít kvalitnější podmínky a zázemí pro svoji činnost. Realizace projektu přispěje ke zvýšení kulturní a vzdělanostní úrovně občanů a k zachování kulturního dědictví pro další generace a umožní zájemcům z řad široké veřejnosti navštívit nově zpřístupněné části národní kulturní památky a v ní zpřístupněné expozice a programy, včetně možnosti realizace studijních, uměleckých a vzdělávacích aktivit. Projektem bude rozvíjena kulturní a vzdělanostní úroveň žáků a studentů škol, vč. jejich kreativity.

Fáze projektu

 • Stavební práce na objektu GAMPA – 12/2020 - 07/2023
  ​​​​​​​Na objektu GAMPA byly zahájeny v prosinci stavební práce, které budou probíhat i během roku 2021/2022, dokončení je plánováno v roce 2023.

 • IT technologie – 2022
  Výběr dodavatele a samotná realizace IT technologie v rámci objektu. Termín zahájení realizace bude záležet na stavební připravenosti.

 • Dokončení stavebních prací a kolaudace – 2023

 • Dokončení ostatních částí vybavení – 2023

 • 29. 9. 2023 "Grand opening Automatických mlýnů" – slavnostní otevření