Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Atelier MACAS
Ing. arch. Soběslav Macas, Ing. arch. Petr Macas

Datum schválení22. července 2022
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území