Institut Hrobů v péči města Pardubic je zvláštním projevem úcty města vůči zesnulým osobnostem, jejichž činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná a jejichž hrobové místo na území statutárního města Pardubice vykazuje známky opuštěnosti.

Postup pro podání návrhu

Návrh na zřízení Hrobu v péči města Pardubic mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného hrobu (umístění a označení hrobového místa) a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam hrobů v péči města Pardubic

 • 2016 Krpata Karel
 • 2016 Werner Leopold
 • 2016 Jahn Jiljí Vratislav
 • 2016 Boukal Hynek (Ignác)
 • 2016 Prokop Josef
 • 2016 Bubeník Václav
 • 2016 John Jaromír
 • 2020 Jezbera Matouš
 • 2021 Durych Václav
 • 2021 Seydler Karel Václav
 • 2021 Hošek Jiří