Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM spol. s r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti31. prosince 2020
Doplňující informace