Program regenerace

Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe je projekt zpracovaný městským obvodem Pardubice II na základě nařízení vlády č. 494/2000 Sb. (nyní nahrazeno č. 390/2017 Sb.), jehož cílem je postupná přeměna monofunkčních sídlištních celků v atraktivní polyfunkční městské části. V rámci projektu se řeší úpravy sídlištního parteru, rekonstrukce komunikací včetně řešení dopravy v klidu (parkování), zkvalitnění zeleně a dětská hřiště. Důraz je kladen na komplexní řešení ucelených lokalit. Program regenerace je otevřený materiál, který se průběžně doplňuje. Pokračování v programu regenerace je jedním z hlavních cílů Programu rozvoje městského obvodu Pardubice II.

Projekt regenerace začala připravovat již v roce 1999 pracovní komise při polabinské radnici složená z urbanistky Vendulky Růžičkové a architektů Dany Suchánkové, Petry Nacu, Pavla Mudruňky a Pavla Tománka (později byla pracovní skupina transformována do komise pro regeneraci a rozvoj obvodu). Od roku 2001 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační program regenerace sídlišť, do něhož se polabinský projekt po schválení Zastupitelstvem města Pardubic úspěšně zapojil. Od roku 2018 má dotační program na starosti Státní fond rozvoje bydlení, od roku 2020 přejmenovaný na Státní fond podpory investic. 

​​​​​​​Ceny jsou uvedeny v tisících Kč

RokMotivační výkresAkceFinance městoFinance obvodDotaceCelková cena
2024
Prodloužená, Sluneční
chodníky, parkoviště, dětské hřiště, kontejnerové přístřešky, veřejné osvětlení

11 870
11 870
2024

Brožíkova - sever
chodníky, parkovací místa, zóna 30


7 926
7 926
2023D33

Centrum Sever - etapa BC
chodníky, dětská hřiště, multifunkční sportoviště


20 745
20 745
2022D33Centrum Sever - etapa A
revitalizace veř. prostranství v centru sídliště Sever
7 0007 4676 00020 467
2021D17

Bajkal - 2. etapa
spojovací chodník na severní straně, veř. osvětlení


1 845
1 845
2021D32​​​​​​​

Karla Šípka
sanace vozovky a chodníku, dopravní zklidnění, zkapacitnění parkování, přístřešky na kontejnery


3 6713 190

6 861

2020D20​​​​​​​

Gagarinova
sanace betonové vozovky, dopravní zklidnění, zkapacitnění parkování, přístřešky na kontejnery


3 6523 1056 757
2020
Brožíkova - jih
3 595
3 595
2019
Brožíkova - nároží Kpt. Bartoše
2 011
2 011
2019D26

Ležáků, Partyzánů 
regenerace vnitrobloku


8 475
8 475
2019D19a

Lidická - dopravní zklidnění
zvýšený přechod pro chodce, parkování 


2 376
2 376
2018D24

Stavbařů, Rosická
regenerace vnitrobloků

5 4038 217
13 620
2018D23

Družby - 2. etapa
rekonstrukce chodníků, vozovek, navýšení počtu parkovacích míst, přístřešek na kontejnery


3 298
3 298
2018D17

Bajkal - 1. etapa
chodník, stupně do vody, sadové úpravy, mobiliář


2 885
2 885
2017D31

Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1
chodníky, přechody, parkování v ulici Mladých


12 210
12 210
2017D23

Družby - 1. etapa
rekonstrukce chodníků, vozovek, navýšení počtu parkovacích míst, přístřešky na kontejnery, dětské hřiště, veřejné osvětlení, veřejná zeleň

2 3694 4734 00010 842
2015D30

Varšavská
chodníky, vozovka, parkování


2 207
2 207
2015D29

Studentská
rekonstrukce vozovky a chodníku, zřízení zóny Tempo 30, zvýšené přechody pro chodce, nové veřejné osvětlení


3 9014 0007 901
2014D28

Vnitrobloky Brožíkova
sanace vozovek achodníků, zkapacitnění parkování, nové přístřešky na kontejnery, sanace VO a dětská hřiště

8005 866
6 666
2014D27

Předprostor ZŠ Polabiny 2
úprava parteru před školou, chodníky, parkovací místa


2 6434 0006 643
2013D22

Centrum Polabiny 4 
(2 etapy) 
úprava parteru centra


9 088
9 088

2011

2012

D16

Sever - stavba 2
ulice Kunětická - (2 etapy)
sanace vozovky, odvodnění, parkování, sanace a doplnění chodníku, kontejnerové přístřešky, VO, SÚ


13 2933 85217 145
2010D16Sever - stavba 3 a 4
ulice K Rozvodně - zkapacitnění parkování, kont. přístřešky
dětská hřiště

5 356
5 356
2010D16Sever -  stavba 1
ulice K Cihelně - parkovací místa, chodník + cyklostezka, sanace stávající vozovky, park. míst a chodníku, VO, SÚ, kont. přístřešky
14 1421 462
15 604
2009D16Sever - stavba 5
okružní křižovatka U Josefa (vč. části ul. K Cihelně, Kunětické a Studentské, veř. osvětlení, sadové úpravy)
8 62211 0004 00023 622
2008D21Družstevní
parkování a chodníky, sanace, odvodnění vozovky, hřiště, kont. ohrádky, sadové úpravy

10 3725 00015 372
2007
Prodloužená - prostranství u Policie
regenerace prostranství, sanace chodníku, vybudování parkovacích míst

1 244
1 244
2007
Bělehradská - 3. etapa
odvodnění, obruby, sanace přilehlých chodníků, bezbariérové úpravy, ostrůvek + osvětlení přechodu

2 132
2 132
2007D15Centrum Polabiny 3
sanace pěších komunikací v centru Polabin 3, před ZŠ apod., vybudování odst. stání, úpravy ploch veř. zeleně, sanace a doplnění veř. osvětlení, nový mobiliář apod.
15 553
6 00021 553
2006
Bělehradská - 2. etapa
odvodnění, obruby, sanace přilehlých chodníků, bezbariérové úpravy, oprava zálivu MHD
2 0001 976
3 976
2006D18Stavařov
sanace a doplnění cest pro pěší, sanace vozovky, zkapacitnění parkování, dětské hřiště, sadové úpravy, veřejné osvětlení, přístřešky na kontejnery
8 1297 500
15 629
2006D9J. Tomana - 2. etapa
sanace vnitrobloků s dětskými hřišti

4 788
4 708
2005D9J. Tomana - 1. etapa
sanace chodníků a vozovky, zkapacitnění parkování, úpravy prostranství před Klubem Polabiny 2 a za náměstím
3 5007 151
10 651
2004
Bělehradská - 1. etapa
odvodnění, obruby, sanace přilehlých chodníků, bezbariérové úpravy

1 277
1 277
2004D19Lidická
sanace betonové vozovky Lidická (po čp. 355-64), zkapacitnění parkování, úpravy chodníku, sanace a dovybavení dětského hřiště, sanace a doplnění VO
5 0536 4156 00017 468
2003D15Centrum Polabiny 3
1. etapa - Npor. Eliáše
1 1001 240
2 340
2003D8Ulice Nová
parkování a chodníky, SÚ, sanace, odvodnění vozovky, kontejnerové stání K. Šípka

3 989
3 989
2003D5Alfa + Valčíkova
úprava prostranství před Alfou, zkapacitnění parkovišť, sanace betonové vozovky, chodníků, VO, dětského hřiště, kontejnerová stání
4 0004 125
8 125
2002

D4
D10D14

Ohrazenická - Mladých
Ohrazenická - odvodnění, sanace vozovky, chodníků, VO, zkapacitnění parkování, Mladých - chodník, parkování, dětské hřiště, sadové úpravy, parkoviště v místě pož. nádrže

Brožíkova
parkování v refýži, VO, sanace betonové vozovky, parkování - úsek k ZŠ a 435, sanace dětských hřišť, SÚ, parkování Sedláčkova

Vnitroblok Varšavská - Nová
nová dřevěná hrací sestava, asfaltové sportoviště, chodníky, VO, sadové úpravy

3 9956 07511 79521 865
2001
Kosmonautů
odvodnění, obruby
2 100

2 100
2001
Parking malobyty + spojka OMV
parkoviště u domu 513, spojka ulice Bělehradské s čerpací stanicí OMV
500
1 5002 000
2001D13Ulice Prodloužená - střed
zkapacitnění parkování

1 790
1 790
2001D12Parkoviště - obytná zóna Lonkova
parkoviště, sadové úpravy, VO
4 300

4 300
2001

D1
D3D11


D21

Centrum Polabiny 1
úsek J.Tomana - Kosmonautů, úsek Kosmonautů - Stavbařů, úsek Stavbařů 159-63, parkovací plochy S, V, J, úsek Polabiny 1 - náměstí

Parkoviště Bělehradská
zkapacitnění parkovišť u domů 269-73, sadové úpravy, VO

Hřiště Grusova
nová dřevěná hrací sestava, sanace dětských hřišť, asfaltové sportoviště, fontána, sadové úpravy

Družstevní
chodníky a hřiště (1. etapa)

3 0005 58014 07022 650
2000
Točna MHD - Kunětická2 000

2 000
2000
Křižovatka Kpt. Bartoše-Bělehradská
úprava na kruhový objezd
10 500

10 500
2000
Parkování v ul. U Josefa
800
800
2000

Parkování Polabiny 3
parkování Odborářů, parkování Lidická 365-74, VO Lidická 365-74

2001000
1 200
2000D2Vnitrobloky Ohrazenická
parkování u domů 164-76, 3 hřiště ve vnitroblocích, sanace chodníků, parkoviště u domu 186-94
1 5002 300
3 800