Účelem jednotných kontaktních míst je především usnadnit podnikatelům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své podnikání rozšířit na území České republiky. Jednotná kontaktní místa poskytují:

  • informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
  • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech Evropské unie
  • obecné informace o opravných prostředcích a o možnostech řešení sporů,
  • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie,
  • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s domácími úřady, ale i úřady jiných států Evropské unie
...Nadpis

Životní situace

Získám na JKM informace k podnikání, i když se nejedná o živnost?

Ano, jednotné kontaktní místo poskytuje informace i podmínky k podnikání v činnostech, které nejsou živnostmi, jako je např. činnost hudebníka, pojišťovacího zprostředkovatele, daňového poradce, činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytování zdravotních služeb (dříve nestátní zdravotnické zařízení) atd.

Může zaměstnavatel vyslat své zaměstnance na zakázky do EU?

Ano, zaměstnavatel může vyslat své zaměstnance do jiného členského státu EU, a to za podmínek stanovených směrnicí o vysílání pracovníků. Mezi vysílajícím podnikem a pracovníky musí po celou dobu vyslání existovat pracovněprávní poměr. Pro vysílání pracovníků jsou stanoveny pracovní podmínky, které během vyslání musí být uplatňovány podle práva státu vyslání.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Mohu podnikat, resp. poskytnout službu v jiném státě EU na živnostenské oprávnění vydané v ČR?

Ano, můžete poskytovat služby dočasně, resp. příležitostně.

Nelze poskytovat služby dlouhodobě, pravidelně nebo služby vázané na provozovnu. V takovém případě se jedná o usazení se a je nutné mít k provozování konkrétní činnosti vydané oprávnění příslušným orgánem hostitelského členského státu.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).