Тимчасовий захист надається мережею Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Всю інформацію про тимчасовий захист, наприклад, як подати заяву, як його продовжити або де знаходяться KACPU, можна знайти на Інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Всі новини та актуальні оновлення стосовно змін публікуються у розділі "Новини".


Для збору пропозицій щодо розміщення, гуманітарної допомоги, транспортування матеріалів та перевезення людей створено таку адресу електронної пошти: nabidka@pak.izscr.ua. Пропозиції від компаній, муніципалітетів і громадян приймаються на зазначену електронну адресу пожежно-рятувальним підрозділом Пардубіцького краю, який згодом робить їх доступними для всіх інших суб'єктів, що співпрацюють.

Dočasná ochrana je přidělována sítí Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). Veškeré informace týkající se dočasné ochrany jako jak si o ni zažádat, jak si ji prodloužit nebo kde se nacházejí KACPU a jaká je jejich otevírací doba najdete na Informačním portálu pro cizince Ministerstva vnitra ČR. Aktuality a novinky týkající se změn jsou zveřejňovány v sekci Novinky.


Pro shromažďování nabídek ubytování, humanitární pomoci, dopravy materiálu a přepravy osob byla zřízena tato e-mailová adresa: nabidka@pak.izscr.cz. Nabídky od firem, obcí i občanů jsou na uvedené e-mailové adrese přijímány Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, který je následně zpřístupňuje všem ostatním spolupracujícím subjektům.