Právní předpis
Účinnost
Podnikatelé, živnosti, kterých se změna týkáPovinnostNesplnění povinnostiTermín splnění

zákon č. 111/1994 Sb.

1.8.1994

podnikatelé provozující koncesovanou živnost Silniční motorová dopravadopravnímu úřadu prokázat trvání finanční způsobilosti pro velká vozidlaživnostenský úřad zruší nebo změní rozsah koncese31.8.2024