Koncepční studie se zabývá veřejným prostranstvím historického jádra města s důrazem na tato témata: povrchové materiály pochozích ploch, dopravní řešení v území, koncepce zeleně, řešení mobiliáře, revize odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Hlavním motivem zadavatele je zlepšení pobytové kvality prostoru při současném respektování historického kontextu této části města.
Koncepční studie představuje vizi celku veřejných prostranství městské památkové rezervace a jejího bezprostředního okolí. Je základním východiskem pro postupný a koordinovaný rozvoj řešeného území. Slouží zejména jako podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace dílčích části území, tak aby tyto dílčí zásahy byly v souladu s celkovým směřováním území. 

Fotogalerie

Soubory ke stažení