Vzhledem k neustálým dotazům ohledně průjezdu výše uvedené křižovatky jsme se rozhodli zjednodušeně popsat různé varianty průjezdu touto křižovatkou.

Obecně a velmi zjednodušeně lze k této křižovatce uvést: Světelné signalizační zařízení (semafor, signál „Volno“ = zelená, signál „Pozor“ = žlutá, signál „Stůj“ = červená) je v době své činnosti nadřazeno svislému dopravnímu značení, při odbočení vlevo musím dát přednost protijedoucím, jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS (Integrovaný záchranný systém, hasiči, sanitky) a při vyjíždění z připojovacího pruhu jsem povinen neohrozit vozidla přijíždějící v průběžném pruhu. Nesmím ohrozit chodce přecházejícího na signál Volno pro chodce pozemní komunikaci, na kterou odbočuji.

Křižovatka Dašická

Varianta Světelné signalizační zařízení je v provozu, neplatí svislé dopravní značky

Ulice Kpt. Jaroše ve směru od nádraží

 • Odbočuji doprava z ulice kpt. Jaroše do ulice Dašická (směr Dašice): po odbočení na signál Volno (zelená) vjíždím do jízdního pruhu, který je následně ukončen a jsem povinen neohrozit a neomezit řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždím. Je-li taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"). Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu
 • Při jízdě rovně z ulice kpt. Jaroše do ulice Na Drážce na signál Volno mám přednost přede všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice kpt. Jaroše do ulice Dašická (směr centrum): při odbočování na signál Volno vjíždím do křižovatky, jsem povinen dát přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru, vozidlům odbočujícím z ulice Na Drážce do ulice Dašická (směr centrum), nesmím ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuji, a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.

Ulice Dašická ve směru z Dašic do centra

 • Odbočuji doprava z ulice Dašická do ulice Na Drážce, po odbočení na signál Volno vjíždím do ulice Na Drážce a mám přednost před vozidly odbočujícím doleva z ulice Dašická (ve směru z centra), do ulice Na Drážce, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Při jízdě rovně po ulici Dašická (směr centrum) na signál Volno mám přednost přede všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice Dašická do ulice kpt. Jaroše (směr nádraží), při odbočování na signál Volno vjíždím do křižovatky, jsem povinen dát přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru, vozidlům odbočujícím z ulice Dašická do ulice kpt. Jaroše (směr nádraží), nesmím ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuji a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.

Ulice Na Drážce ve směru z Dubiny k nádraží

 • Odbočuji doprava z ulice Na Drážce do ulice Dašická (směr centrum), po odbočení na signál Volno vjíždím do ulice Dašická a mám přednost před vozidly odbočujícím doleva z ulice kpt. Jaroše (ve směru od nádraží), pouze jsem povinen případně umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Při jízdě rovně z ulice Na Drážce do ulice kpt. Jaroše (směr nádraží) na signál Volno mám přednost přede všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice Na Drážce do ulice Dašická (směr Dašice), při odbočování na signál Volno vjíždím do křižovatky, jsem povinen dát přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru, mám přednost před vozidly odbočujícím doprava z ulice kpt. Jaroše, která vyjíždějí z připojovacího pruhu, nesmím ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuji, a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.

Ulice Dašická ve směru z centra do Dašic

 • Odbočuji doprava z ulice Dašická do ulice kpt. Jaroše (směr nádraží), po odbočení na signál Volno vjíždím do ulice kpt. Jaroše a mám přednost před vozidly odbočujícím doleva z ulice Dašická (ze směru Dašice), do ulice kpt. Jaroše (směr nádraží), pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Při jízdě rovně po ulici Dašická (směr Dašice) na signál Volno mám přednost přede všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice Dašická do ulice Na Drážce (směr Dubina), při odbočování na signál Volno vjíždím do křižovatky, jsem povinen dát přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru, vozidlům odbočujícím z ulice Dašická (ve směru z Dašic) do ulice Na Drážce (směr Dubina), nesmím ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuji a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.

Varianta Světelné signalizační zařízení není v provozu, provoz je řízen svislým a vodorovným dopravním značením a obecnými zásadami provozu na pozemních komunikacích

Ulice Kpt. Jaroše a ulice Na Drážce jsou označeny svislým dopravním značením jako hlavní pozemní komunikace a ulice Dašická je označena svislým dopravním značením jako vedlejší pozemní komunikace. Na vyznačených přechodech pro chodce jsem povinen neohrozit nebo neomezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Ulice Kpt. Jaroše ve směru od nádraží

 • Odbočuji doprava z ulice kpt. Jaroše do ulice Dašická (směr Dašice): po odbočení vjíždím do jízdního pruhu, který je následně ukončen a jsem povinen neohrozit a neomezit řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždím. Je-li taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"). Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu
 • Při jízdě rovně z ulice kpt. Jaroše do ulice Na Drážce jedu po hlavní pozemní komunikaci a mám přednost před všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice kpt. Jaroše do ulice Dašická (směr centrum): při odbočování vjíždím do křižovatky, musím dát přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru, vozidlům odbočujícím z ulice Na Drážce do ulice Dašická (směr centrum) a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.

Ulice Dašická ve směru z Dašic do centra

 • Odbočuji doprava z ulice Dašická do ulice Na Drážce, po odbočení vjíždím do ulice Na Drážce (hlavní pozemní komunikace), mám přednost před vozidly odbočujícím z ulice Dašická (ve směru z centra) doleva do ulice Na Drážce, musím dát přednost vozidlům přijíždějícím z ulice kpt. Jaroše (směr Nádraží, hlavní pozemní komunikace) a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Při jízdě rovně po ulici Dašická (směr centrum, vedlejší pozemní komunikace) musím dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci (ulice kpt. Jaroše směr od Nádraží a ulice Na Drážce ve směru z Dubiny) a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice Dašická do ulice kpt. Jaroše (směr Nádraží) musím dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci, protijedoucím vozidlům včetně vozidel odbočujících z ulice Dašická ve směru z centra do ulice kpt. Jaroše směrem k nádraží a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.

Ulice Na Drážce ve směru z Dubiny k nádraží

 • Odbočuji doprava z ulice Na Drážce do ulice Dašická (směr centrum), po odbočení vjíždím do ulice Dašická a mám přednost před všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Při jízdě rovně z ulice Na Drážce do ulice kpt. Jaroše jedu po hlavní pozemní komunikaci a mám přednost před všemi vozidly, pouze jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice Na Drážce do ulice Dašická (směr Dašice), při odbočování vjíždím do křižovatky, musím dát přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru, jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS a nesmí mne ohrozit vozidla odbočující z ulice pt. Jaroše, která vjíždějí do připojovacího pruhu.

Ulice Dašická ve směru z centra do Dašic

 • Odbočuji doprava z ulice Dašická do ulice kpt. Jaroše (směr nádraží), musím dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Při jízdě rovně po ulici Dašická (směr Dašice, vedlejší pozemní komunikace) musím dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci (ulice Kpt. Jaroše směr od Nádraží a ulice Na Drážce ve směru z Dubiny) a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.
 • Odbočuji doleva z ulice Dašická do ulice Na Drážce (směr Dubina), při odbočování vjíždím do křižovatky, jsem povinen dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci a v protisměru, vozidlům odbočujícím z ulice Dašická (ve směru z Dašic) do ulice Na Drážce (směr Dubina) a jsem povinen umožnit průjezd vozidel IZS.