Analýza vzniku krizových situací

Hasičský záchranný sbor kraje při přípravě na krizové situace a jejich řešení zpracovává krizový plán obce s rozšířenou působností, který mj. obsahuje přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení.

Na rozdíl od havarijního plánu kraje, který řeší 14 typů mimořádných událostí, se krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice zabývá 22 typy mimořádných událostí, které mohou být hodnoceny jako krizové situace, a pro které příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady zpracovávají tzv. typové plány.

Pro každou krizovou situaci je uvedena lokalita na území města, která by mohla být mimořádnou událostí zasažena a zda může být, v důsledku vzniklé nebo hrozící mimořádné události, vyhlášen krizový stav, tj. zda mohou být ohroženy životy, zdraví a majetek obyvatel, zabezpečení jejich základních životních potřeb nebo může být významně ohroženo životní prostředí.

Vyhodnocení závažnosti krizových situací

Krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice, uvádí jako rizikové následujících 22 typů krizových situací.

Kód MUTyp mimořádné událostiZávažnost KS
N-A-01Přirozená povodeňSN / NS
N-A-02Přívalová povodeňSN
N-A-03Vydatné srážkyx
N-A-13Extrémní dlouhodobé suchoNS
N-A-17Extrémní vítrSN / NS
N-A-17Výskyt extrémně vysoké teplotyx
N-B-01Epidemie - hromadné nákazy osobSN / NS
N-B-02Epizootie - hromadné nákazy zvířatSN / NS
N-B-03Epifytie - hromadné nákazy polních kulturx
A-T-04Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízeníx
A-T-06Radiační haváriex
A-T-17Narušení dodávek plynu velkého rozsahu - zasažení celého území ČRx / NS
A-T-18Narušení dodávek EE velkého rozsahu - zasažení celého území ČRx / NS
A-T-19Narušení dodávek ropy velkého rozsahu - zasažení celého území ČRx / NS / SOS
A-T-20Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahuSN / NS
A-T-21Narušení bezpečnosti informací KII - zasažení celého území ČRNS
A-T-22Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikacíNS
A-T-32Narušení dodávek potravin velkého rozsahu - zasažení celého území ČRNS
A-T-33Zvláštní povodeň - vodní dílo Seč a KřižanoviceSN / NS
A-S-02Migrační vlny velkého rozsahu - zasažení celého území ČRNS / SOS
A-S-03Narušování zákonnosti velkého rozsahu - zasažení celého území ČRNS / SOS
A-E-01Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahux / NS / SOS
Legenda:

MU - mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
KS - krizová situace dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
EE - elektrická energie
KII - kritická informační infrastruktura
SN - stav nebezpečí
NS - nouzový stav
SOS - stav ohrožení státu
x - bez vyhlášení některého z krizových stavů

Přehled možných rizik, která mohou nastat na území města

V následující tabulce je uveden souhrnný přehled možných rizik, která jsou řešena v Krizovém plánu obce s rozšířenou působností Pardubice. Uvedena jsou pouze rizika, u kterých lze předpokládat vyhlášení některého z krizových stavů.


Zdroj: Krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice / Autor: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje