Rozšíření lokality Svítkov pokud to povolí nový území plán města Pardubic – se předpokládá v letech 202223.