Uděluje se osobám, jejichž činnost byla dlouhodobě významným přínosem pro město Pardubice.

Postup pro navržení ocenění

Návrh na udělení ocenění města mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa, kontakt), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam vyznamenaných osob

 • 1994 Miloš Svoboda
 • 1994 Petr Skála
 • 1994 HanaTomanová 
 • 1994 Milan Sandhaus
 • 1994 Jaroslav Černý
 • 1994 Oskar Balatka
 • 1995 Karel Špilar
 • 1995 Bohumil Dubec
 • 1995 Valérie Kaplanová
 • 1995 Josef Janiš
 • 1996 Vladislav Špulák 
 • 1996 Jiří Kotyk
 • 1996 Jiří Paleček
 • 1996 Miroslav Petráň (st.)
 • 1997 Marcel Macháček
 • 1997 Bohuslav Novotný
 • 1997 Věra Veselá
 • 1997 František Šebek
 • 1997 Eva Malátová
 • 1997 Jiří Maršálek 
 • 1997 Miroslav Klimpl 
 • 1998 Josef Navrátil 
 • 1998 Josef Dvořák
 • 1998 Vladimír Kopecký
 • 1998 Věra Kadlecová
 • 1998 Vladimír Kalík
 • 1998 Emil Hadač
 • 1998 Miloslav Huňáček 
 • 1999 Josef Shejbal
 • 1999 Blanka Bohdanová 
 • 1999 Josef Somr
 • 1999 Vojmír Vokolek
 • 1999 Jana Štěpánková
 • 1999 Věra Galatíková
 • 1999 Jitka Brandová 
 • 2000 Vladimír Kočvara 
 • 2000 Miloš Vodička 
 • 2000 Miroslav Švec
 • 2000 Vlastislav Novák 
 • 2000 Vladimír David
 • 2001 Oskar Balatka
 • 2001 Jiří Tamchyna
 • 2001 Miluše Horská
 • 2002 Josef Jirásek
 • 2002 Marta Novotná 
 • 2002 Rudi Weis
 • 2002 Miroslav Repa 
 • 2003 Milan Černický
 • 2003 František Tomiška
 • 2003 Jaromír Stibic
 • 2004 Richard Crowson

 • 2005 Jaroslav Janda
 • 2005 Arnošt Křivka
 • 2005 Josef Kubát
 • 2006 Radovan Brož
 • 2006 Miroslava Ruklová
 • 2007 Leoš Svárovský
 • 2007 Jiří Klaban
 • 2008 Jitka Vítková
 • 2009 Hana Šlechtová
 • 2009 Vladimír Hrubý 
 • 2009 Josef Janoš
 • 2009 Marta Horáková
 • 2010 Josef Váňa
 • 2010 Karel Havlíček 
 • 2010 Stanislav Venclovský 
 • 2010 Václav Vinař
 • 2010 Pavel Sviták
 • 2010 Marie Blažková
 • 2011 Marcella Marboe-Hrabincová
 • 2011 Evžen Erban
 • 2011 Miroslav Motyčka
 • 2012 Ladislav Koudelka
 • 2013 Ivana Bednářová 
 • 2013 Stanislav Prokop 
 • 2013 Karel Šťastný
 • 2015 Petr Dohnal
 • 2015 Arnošt Pellant
 • 2015 Ludvík Šťastný
 • 2015 Zdeněk Veselík
 • 2016 Jaroslav Žítek
 • 2016 Josef Sochor
 • 2017 Jiří Stříteský
 • 2017 Vladimír Martinec
 • 2018 Vít Vavřina
 • 2018 Vladimír Vícha
 • 2018 Bohuslav Vítek
 • 2018 Martin Kubrycht
 • 2018 Karel Havlíček
 • 2019 Václav Ráliš
 • 2019 Hana Demlová
 • 2019 Jarmila Zbořilová 
 • 2020 Karel Hřebačka
 • 2020 Josef Hadinec
 • 2020 Jiří Razskazov
 • 2020 František Nerad 
 • 2021 Vladislav Rule
 • 2021 Roman Krmenčík
 • 2021 Vladimír Popelka
 • 2021 Tomáš Libánek 
 • 2021 Ladislav Hloušek
 • 2022 Petráň Miroslav (ml.) 
 • 2023 Barbora Komínková
 • 2023 Lukáš Smetana
 • 2023 Mariana Smetanová
 • 2023 Jan Zajíc
 • 2023 Pavel Studnička
 • 2023 Miroslav Ludwig
 • 2023 Michal Holčapek
 • 2023 Pavel Čížek