Uděluje se osobám, jejichž činnost byla dlouhodobě významným přínosem pro město Pardubice.

Postup pro navržení ocenění

Návrh na udělení ocenění města mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa, kontakt), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam vyznamenaných osob

 • 1994 Svoboda Miloš
 • 1994 Skála Petr
 • 1994 Tomanová Hana
 • 1994 Sandhaus Milan
 • 1994 Černý Jaroslav
 • 1994 Balatka Oskar
 • 1995 Špilar Karel
 • 1995 Dubec Bohumil
 • 1995 Kaplanová Valérie
 • 1995 Janiš Josef
 • 1996 Špulák Vladislav
 • 1996 Kotyk Jiří
 • 1996 Paleček Jiří
 • 1996 Petráň Miroslav
 • 1997 Macháček Marcel
 • 1997 Novotný Bohuslav
 • 1997 Veselá Věra
 • 1997 Šebek František
 • 1997 Malátová Eva
 • 1997 Maršálek Jiří
 • 1997 Klimpl Miroslav
 • 1998 Navrátil Josef
 • 1998 Dvořák Josef
 • 1998 Kopecký Vladimír
 • 1998 Kadlecová Věra
 • 1998 Kalík Vladimír
 • 1998 Hadač Emil
 • 1998 Huňáček Miloslav
 • 1999 Shejbal Josef
 • 1999 Bohdanová Blanka
 • 1999 Somr Josef
 • 1999 Vokolek Vojmír
 • 1999 Štěpánková Jana
 • 1999 Galatíková Věra
 • 1999 Brandová Jitka
 • 2000 Kočvara Vladimír
 • 2000 Vodička Miloš
 • 2000 Švec Miroslav
 • 2000 Novák Vlastislav
 • 2000 David Vladimír 2000
 • 2001 Balatka Oskar
 • 2001 Tamchyna Jiří
 • 2001 Horská Miluše
 • 2002 Jirásek Josef
 • 2002 Novotná Marta
 • 2002 Weis Rudi
 • 2002 Repa Miroslav
 • 2003 Černický Milan
 • 2003 Tomiška František
 • 2003 Stibic Jaromír
 • 2004 Crowson Richard

 • 2005 Janda Jaroslav
 • 2005 Křivka Arnošt
 • 2005 Kubát Josef
 • 2006 Brož Radovan
 • 2006 Ruklová Miroslava
 • 2007 Svárovský Leoš
 • 2007 Klaban Jiří
 • 2008 Vítková Jitka
 • 2009 Šlechtová Hana
 • 2009 Hrubý Vladimír
 • 2009 Janoš Josef
 • 2009 Horáková Marta
 • 2010 Váňa Josef
 • 2010 Havlíček Karel
 • 2010 Venclovský Stanislav
 • 2010 Vinař Václav
 • 2010 Sviták Pavel
 • 2010 Blažková Marie
 • 2011 Marboe-Hrabincová Marcella
 • 2011 Erban Evžen
 • 2011 Motyčka Miroslav
 • 2012 Koudelka Ladislav
 • 2013 Bednářová Ivana
 • 2013 Prokop Stanislav
 • 2013 Šťastný Karel
 • 2015 Dohnal Petr
 • 2015 Pellant Arnošt
 • 2015 Šťastný Ludvík
 • 2015 Veselík Zdeněk
 • 2016 Žítek Jaroslav
 • 2016 Sochor Josef
 • 2017 Stříteský Jiří
 • 2017 Martinec Vladimír
 • 2018 Vavřina Vít
 • 2018 Vícha Vladimír
 • 2018 Vítek Bohuslav
 • 2018 Kubrycht Martin
 • 2018 Havlíček Karel
 • 2019 Ráliš Václav
 • 2019 Demlová Hana
 • 2019 Zbořilová Jarmila
 • 2020 Hřebačka Karel
 • 2020 Hadinec Josef
 • 2020 Razskazov Jiří
 • 2020 Nerad František
 • 2021 Rule Vladislav
 • 2021 Krmenčík Roman
 • 2021 Popelka Vladimír
 • 2021 Libánek Tomáš
 • 2021 Hloušek Ladislav