Knihovny v MO Pardubice VII

Knihovna Rosice nad Labem

Adresa: Budova ÚMO Pardubice VII, G. Svobody 198, Rosice nad Labem
Knihovnice: Jana Kohoutková
Půjčovní doba: středa 9,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hodin

Knihovna Ohrazenice

Adresa: Obecní dům Ohrazenice, Trnovská 42
Knihovnice: Jana Kohoutková
Půjčovní doba: pondělí 13,00 - 16,00 hodin

Knihovna Doubravice

Adresa: Obecní dům Doubravice, Doubravice 8
Knihovnice: Jana Kohoutková
Půjčovní doba: úterý 13,00 - 15,00 hodin (každé sudé úterý, tj. 2. a 4. týden v měsíci)

Roční členské poplatky:
pracující (dospělí) - 50,- Kč (společná průkazka - 120,- Kč)
důchodci, děti - 30,- Kč (společná průkazka - 60,- Kč)

Reprografické služby:
Jednostranný tisk A4 - 2,- Kč/1 list
Oboustranný tisk A4 - 3,- Kč/1 list

Sankční poplatky:
I. upomínka    10,- Kč
II. upomínka   20,- Kč
III. upomínka   30,- Kč