Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Myslivost 466 859 146 frantisek.meduna@mmp.cz

Životní situace

Kdo mi vydá státní lovecký lístek, pokud mám trvalý pobyt na území obce s rozšířenou působností Pardubice?

Lovecké lístky vydává odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, třetí patro, dveře č. 301.

Pozn.:Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek taktéž odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, jako orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Potřebuji vystavit státní lovecký lístek. Co je k jeho vydání potřeba?

Pro vydání loveckého lístku je nutné předložit doklad o složení zkoušky z myslivosti, doklad o pojištění (průkaz členství v ČMMJ či jiné pojištění) a občanský průkaz. Pracovník odboru ověří trestní bezúhonnost žadatele v evidenci Rejstříku trestů a vybere správní poplatek dle platného sazebníku.

Na jakou dobu a za kolik si mohu pořídit lovecký lístek?

Lze žádat o lovecký lístek na:

  • 1 den: 30 Kč
  • 5 dní: 50 Kč
  • 30 dní: 70 Kč
  • 6 měsíců: 100 Kč
  • 12 měsíců: 150 Kč
  • 12 měsíců pro žáky, posluchače, v rámci povolání: 75 Kč
  • na dobu neurčitou: 1 000 Kč (jen pro občany ČR)

Kontaktujte nás

Ohledně myslivosti nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.

E-mail
Poznámka