Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Doplňující informaceNávrh zprávy o uplatňování územního plánu Kunětice včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 3 ÚP Kunětice je uložen k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Kunětice.