• Volné prostory k nájmu zveřejňuje Magistrát města Pardubic dle volných kapacit
  • Formulář Žádost o nebytové prostory
  • Podmínky pro možnost nájmu nebytového prostoru jsou ve směrnici č. 8/2022 (viz níže)