Následující podklady k platbě se tedy týkají pouze poplatníků s pobytem na území Městského obvodu Pardubice VII (tj. místní část Rosice, Ohrazenice, Trnová a Doubravice).

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v platném znění.

Sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 650,- Kč na osobu/kalendářní rok.

Tento poplatek je nutno uhradit do 30. 4. příslušného kalendářního roku, a to buď hotově nebo kartou přímo na  pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu.

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve statutárním městě Pardubice nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Pardubice.

​​​​​​​Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Formuláře

 k místnímu poplatku za komunální odpad