Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

Hlavní cíl

  • Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
  • Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích


Příjemce dotaceStatutární město Pardubice
ZáměrRealizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Zpracovatel projektové dokumentaceEKOMONITOR, Píšťovny 820, Chrudim
DodavatelFARMA BORVILL s.r.o., Dolany 81, Opatovice nad Labem
Místo realizacePardubice – Ohrazenice
Celkové náklady2 758 792 Kč
Dotace495 000 Kč
Termín ukončení realizace24. 5. 2023


Cíl akce (projektu):

Rekonstrukce, oprava a odbahnění malé vodní nádrže Ohrazenice s přítokem zajištěným převedením vody z Hledíkovského potoka a odtokem do Brozanského potoka včetně vytvoření vodního biotopu. Rovněž je navržena oprava návodního líce hráze, z důvodu jeho netěsnosti. V SZ části stavby bude doplněn úsek břehu nádrže. Z důvodu nevyhovující kapacity stávajícího objektu spodní výpusti je navržena stavba nového objektu s odpadním potrubím a stabilizací jeho vyústění kamennou dlažbou na vzdušním líci hráze, která zároveň plní funkci břehu brozanského potoka. V neposlední řadě bude na hladině nádrže umístěn domeček pro vodní ptactvo.