Úřad městského obvodu

Tajemník úřadu

 • Ing. Marcela Kroutilová

Tajemník je nadřízeným všem pracovníkům úřadu, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, především dle Zákoníku práce. Zodpovídá za činnost úřadu, za zabezpečení podkladů a podmínek pro činnost orgánů MO, za plnění jejich usnesení a dalších rozhodnutí; řídí, koordinuje a kontroluje činnost pracovníků úřadu.

 Kancelář úřadu

 • Eva Zemková
 • Petra Žďárská

Odbor ekonomický

 • Ing. Radka Hančová, vedoucí 
 • Bc. Sylva Hájková
 • Ing. Helena Pavelková

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

 • Lic. Tomáš Vencl, vedoucí 
 • Věra Vojtišková
 • Marika Lálová
 • Martina Iličová
 • Jan Pulda
 • Tibor Szabó
 • David Kuchyňka