Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Hradecká projekční a developerská kacelář, s.r.o.
Ing. arch. Karel Albrech, Ing. Vítek Donát

Datum nabytí účinnosti18. říjen 2018
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území