Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje II se zaměřuje na rozvoj inovativního prostředí v Pardubickém kraji. Nabízí vám unikátní příležitost zapojit se do strategických projektů, čímž získáte podporu pro růst vaší společnosti a posílení konkurenceschopnosti v rámci kraje.

Forma podpory

Asistenční vouchery, poradenství, vzdělávání, marketingová propagace.

Pro koho

Malé a střední firmy, společnosti zabývající se výzkumem v soukromém sektoru.

...Nadpis

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)

Forma podpory

V rámci projektu KAP je jednou z podporovaných priorit Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V rámci této priority jsou podporovány aktivity, které budou zaměřeny především na vzdělávání pedagogů, kteří se ve svých předmětech zabývají tématem podnikavosti. V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu (I-KAP) budou rovněž podporovány aktivity, které povedou ke zkvalitnění podmínek pro výuku v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity. Pod záštitou projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pk (KAP) se uskutečnily např. vzdělávací akce pro pedagogy na téma „Podpora výchovy k podnikavosti a Podnikavost jako klíčová kompetence pro celoživotní učení“.

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)