V srpnu 2020 byla odevzdána dokumentace ve stupni Návrh stavby, na jejímž základě právě probíhá projektování dokumntací až po stavební povolení. Navzující dokumentace pořizuje Rozvojový fond Pardubice a.s.

Urbanistická kompozice logicky doplňuje myšlené uliční čáry vymezené stávající zástavbou. Území zůstává maximálně průchozí, spojuje centrum přes sportovní „ostrov“ až k potenciálně atraktivnímu nábřeží Labe. Předprostor parkovacího domu je nedílnou součástí centrálního městského okruhu a hlavní osy zeleně města.