V současnosti udržují Pardubice partnerské vztahy s několika městy. S některými z nich spojuje Pardubice spolupráce s dlouhou a bohatou tradicí, u jiných jde o svazky novější, ale neméně intenzivní. V každém případě se však díky partnerství mezi městy vytváří mnoho vazeb a osobních přátelství i mezi jednotlivými občany a nejrůznějšími seskupeními a institucemi. A právě v tom spočívá největší přínos takového partnerství. Obce a města vzájemně spolupracovaly odedávna, neboť to bylo oboustranně výhodné nejen z hlediska materiálního, ale také kulturního a sociálního. V dnešní době evropského sjednocování, kdy tyto hodnoty platí dvojnásob, si město Pardubice svých vazeb velmi váží a náležitě o ně pečuje.