Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

MOMENTURA, s.r.o.
Ing. arch. Michal Rouha

Datum nabytí účinnosti22. září 2017
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území