Dotační kategorie
usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016; Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.
Název projektu
Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům – Pardubice 2022
Celkové náklady projektu
996.250,- Kč
Finanční spoluúčast města Pardubice
49.813,- Kč


Cíle projektu

Projekt Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům – Pardubice 2022 byl realizován prostřednictvím dvou podprojektů:

  1. Koordinátorka pomoci ukrajinským uprchlíkům
  2. Komunitní centrum v objektu nouzového ubytování


V obou případech byly sledovány cíle směřující do konkrétní pomoci uprchlíkům a řešení uprchlické krize na území města. Základní činností bylo vytvoření funkční platformy pro monitoring konkrétních potřeb v terénu a oboustranné předávání informací bez jazykové bariéry, poskytování prvotního poradenství pro nově příchozí uprchlíky vč. orientace v systému pomoci a dalšího návazného poradenství pro ubytované na území města. Dále byly z prostředků projektu koordinovány aktivity při zřízení a provozu sběrných míst pro humanitární pomoc vč. adresného přerozdělování pomoci. Velkým cílem bylo také zřízení a provoz komunitních center s denní provozem v ubytovacích kapacitách nouzového ubytování na území města pro aktivizaci rodin i jednotlivců přicházejících do Pardubic. Toto se ukázalo jako účinný krok pro vytvoření bezpečného prostoru pro výuku českého jazyka a nabídku smysluplného trávení volného času dětí a rodin, což v širším kontextu působilo i jako prevence proti sociálnímu vyloučení příchozí uprchlické komunity.