Dotační kategorie: Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Dotační titul

Projekt obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Název projektuPodpora tlumočení a podpora vzdělávání dětí cizinců - Pardubice 2023
Celkové náklady projektu632.014,- Kč
Finanční spoluúčast města Pardubice31.601,- Kč
Realizace projektuNa přímou realizaci projektu bylo uzavřeno partnerství s neziskovou organizací MOST pro, o.p.s., se sídlem 17. listopadu 216, Pardubice


Cíle projektu

Projekt je zaměřen na děti a dospělé mongolské a vietnamské komunity, kterým bude poskytována účinná podpora prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit a činností spojených s výukou či zdokonalením českého jazyka. Snazší začlenění dětí do vzdělávacího systému a nabídka smysluplného trávení volného času působí jako účinná prevence sociálně rizikového chování. Odstranění jazykové bariéry pro tyto komunity znamená lepší integraci, osamostatnění a schopnost samostatně si hájit vlastní práva a zájmy. Pro přímou realizaci obsahové náplně projektu uzavřelo město Pardubice partnerství s neziskovou organizací MOST pro, o.p.s., která má jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb cizince jako hlavní cílovou skupinu. V rámci projektu budou pro výše zmíněné komunity zajišťovat tlumočení, intenzivní kurzy českého jazyka, doučování dětí a během letních prázdnin je v plánu i zajištění příměstského tábora.