Dotační kategorie: Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. Aktivity projektu jsou financovány také ze zdrojů UNHCR.

Dotační titul

Projekt obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024

Název projektuPodpora integračních aktivit – Pardubice 2024
Celkové náklady projektu1.395.997,- Kč
Finanční spoluúčast města Pardubice69.800,- Kč
Realizace projektuProjekt realizuje město Pardubice, na realizaci jednoho z podprojektů bylo uzavřeno partnerství s neziskovou organizací MOST pro, o.p.s., se sídlem 17. listopadu 216, Pardubice


Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní zajištění integračních aktivit pro cizince (osoby s dočasnou ochranou a osoby z třetích zemí) prostřednictvím dvou podprojektů. První podprojekt je zaměřen na zajištění fungování Komunitního centra v bytovém komplexu Husova 1116–1119, kde jsou ubytováni ukrajinští občané se statusem dočasné ochrany. Fungování centra se osvědčilo již v minulých letech, proto je zájmem města pokračovat v daných činnostech a aktivitách i v tomto roce. Druhý podprojekt je zaměřen podporu vzdělávání dětí cizinců nad rámec zákonné povinnosti a tlumočení pro osoby převážně mongolské národnosti. Výuka českého jazyka či zdokonalovaní se v používání češtiny je základní předpoklad pro postupnou integraci do majoritní společnosti – samostatné vyřizování osobních záležitostí, začlenění a vstup dětí do našeho vzdělávacího systému, zajištění si lékařské pomoci atd.