Centrální podatelna Magistrátu města Pardubic

Adresa:
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice 530 21

Úřední hodiny
Pondělí, středa
7:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek
7:00 – 15:30
Pátek
7:00 – 14:30

Identifikátor datové schránky:
ukzbx4z

Elektronická adresa podatelny:              
posta@mmp.czpodatelna@mmp.cz

Podatelna přijímá listinné dokumenty, digitální dokumenty a digitální dokumenty doručované na přenosných technických nosičích dat.

Podání doručené v listinné podobě

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný, ale lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný a nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Podání doručené na přenosném technickém nosiči dat

  • podatelna přijímá pouze podání na CD, DVD nebo flash disku,
  • jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG2 - ISO/IEC 13818, MPEG1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG1 Audio Layer II nebo MPEG2 Audio Layer II (MP2), MPEG1 Audio Layer III nebo MPEG2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
  • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání,
  • technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně nebo uvedenou v příloze elektronického podání,
  • jedno podání musí být na jednom technickém nosiči dat.

 

Podání doručené na elektronickou adresu podatelny

  • jednou e-mailovou zprávou může být zasláno pouze jedno podání o maximální velikosti 10MB,
  • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání,
  • jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG2 - ISO/IEC 13818, MPEG1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG1 Audio Layer II nebo MPEG2 Audio Layer II (MP2), MPEG1 Audio Layer III nebo MPEG2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Je-li na elektronickou adresu podatelny doručeno elektronické podání, je o tom odesílatel obratem vyrozuměn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání např. ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

Je-li podatelně doručen dokument v digitální podobě neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém magistrát přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na technickém nosiči dat, na kterém magistrát přijímá dokumenty v digitální podobě, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Není-li podání odeslané na elektronickou adresu podatelny přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod. Zpráva rovněž obsahuje identifikační údaje přiřazené magistrátem elektronickému podání.

Podání učiněné prostřednictvím informačního systému datových schránek

  • podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy,
  • pro dokumenty přenášené v datové zprávě do datové schránky Statutárního města Pardubice jsou přípustné tyto datové formáty: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG2 - ISO/IEC 13818, MPEG1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG1 Audio Layer II nebo MPEG2 Audio Layer II (MP2), MPEG1 Audio Layer III nebo MPEG2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)