Termíny zasedání Rady MO Pardubice VI v roce 2024

Schůze Rady MO Pardubice VI se konají podle níže uvedeného plánu v pondělí převážně v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI od 10:00 hod.

I. pololetíII. pololetí
08.01.

26.08.

05.02.16.09.
04.03.07.10.
25.03.04.11.
15.04.25.11.
06.05.16.12.
03.06.

24.06.