Pokud se registrujete z důvodů podání žádosti o dotaci, tak účet musí být registrovaný na osobu, pro kterou je dotace určena, tj. pokud žádáte o dotaci pro právnickou osobu, musí být účet založený na tuto právnickou osobu, nikoli na fyzickou osobu, která žádost zpracovává.

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 01

Registraci a zároveň přihlášení můžete provést buď pomocí:

 1. Elektronické identifikace, kdy je pro získání přístupu potřeba provést bezpečné a zaručené vzdálené ověření Vaší totožnosti prostřednictvím identifikačních prostředků od akreditovaných poskytovatelů. K elektronické identifikaci lze použít občanský průkaz s elektronickým čipem, NIA ID, bankovní identitu (více na https://info.identitaobcana.cz/).

  Po  výběru eIdentity probíhá přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla. Zvolte typ souhlasu (doporučujeme: trvalý souhlas) a dejte zatržítko u informací souvisejících s poskytnutím tohoto souhlasu. Poté proběhne registrace.


  Následně budete přesměrován/a zpět do aplikace „eportál“. Zde klikněte na „Přihlásit“ a v dalším okně na „Další“. 

  Protože úroveň ověření u jednotlivých eidentit může být „značná“ nebo „vysoká“, doporučujeme využívat registraci/přihlášení, např. přes bankovní identitu.  Ověřování přes eIdentitu lze využít i pro zastupování právnické osoby.

 2. Datové schránky – po výběru této možnosti je uživatel přesměrován na portál mojedatovaschranka.cz, kde dojde k jeho ověření a registraci do „eportálu“.  Přihlášení probíhá zadáním uživatelského jména a hesla, které má uživatel nastavené pro přihlášení do své datové schránky.

 3. Vyplněním registračního formuláře – tlačítko „Nová registrace“

  Po kliknutí na „Nová registrace“ se zobrazí registrační formulář, jehož povinnou součástí je i potvrzení o seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů. Informace o poskytnutí osobních údajů.

  Registrovat se můžete jako fyzická osoba, OSVČ nebo právnická osoba. Od toho se odvíjí struktura formuláře. Řádky označené modrým pruhem je nutné povinně vyplnit.  

  Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko „Registrovat“. Vyplněním formuláře a kliknutím na „Registrovat“ dojde k odeslání aktivačního e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Než se poprvé přihlásíte, musíte kliknout na odkaz uvedený v aktivačním emailu, aby došlo k ověření, že máte přístup k uvedené emailové schránce. 

  Pozor, aktivační e-mail má omezenou platnost. Pokud nestihnete potvrdit registraci do 24 hodin, veškeré registrační údaje budou „ztraceny“ a je nutná opětovná registrace.

  Pokud aktivační e-mail neobdržíte, zkontrolujte si složku „Nevyžádaná pošta“. Mohlo se stát, že jej Váš systém označil jako SPAM.

  Při přihlašování do účtu vyplňte správně uživatelské jméno v řádku „Uživatel“ a heslo v řádku „Heslo“. Přihlaste se pomocí tlačítka „Přihlásit“. Pozor při přihlašování nezapomeňte správně zadat malá a velká písmena, diakritiku příp. jiné symboly, přesně tak, jak jste to uvedl/a při registraci.

  Pokud si své heslo nepamatujete, klikněte na položku „Zapomenuté heslo“.


Oprava registračních (referenčních) údajů

Chybně uvedené údaje při registraci lze opravit přímo v uživatelském účtu v položce „Osobní údaje“ (klikněte na šipku nahoře v pravém okraji obrazovky). Tento postup neplatí pro registraci přes „eIdentitu“ a datovou schránku . V těchto případech je nutné kontaktovat přímo správce identity.

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 02

Instalace doplňku prohlížeče pro práci se soubory a podepisování (Gordic Browser Extension)

Odmítnutí instalace doplňku

Zavřete instalační okno, pak na dotaz „Chcete skutečně opustit aplikaci?“ zvolte možnost „Ano“ a na dotaz "Načíst web znovu" zvolte možnost "Zrušit".

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 03

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 04

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 05


Instalace doplňku

V průvodci instalací přejděte k dalšímu kroku stisknutím tlačítka „Pokračovat

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 06

Kliknutím na tlačítko „Instalovat doplněk“ se spustí instalace. Pokračujte volbou „Nainstalovat“ a dále povolte použití doplňku volbou „Přidat“. Instalaci dokončete „OK, rozumím“.

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 07

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 08

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 09

Kliknutím na tlačítko „Stáhnout instalační MSI“ uložte instalační soubor.

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 10

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 11

Po stažení souboru přejděte ke staženým souborům ve správci stahování (Ctrl + J) a otevřete umístění souboru (Otevřít složku).  Spustťe instalaci staženého MSI souboru. Instalační program vás provede jednotlivými kroky.

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 12

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 13

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 14

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 15

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 16

V průvodci instalací doplňku dokončete instalaci tlačítkem „Dokončit“. Po dokončení instalace se doporučuje restartovat aplikaci. Nakonec otestujte fungování doplňku tlačítkem „Otestovat komunikaci“ kliknutím na ikonu doplňku.

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 17

Registrace na eportalu města Pardubic – obr. 18