Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí


Statutární město Pardubice zahájilo dne 16.9.2019, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012663, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 18 214 799,40 Kč vč. DPH. Celkové způsobilé náklady činí 17 782 430,10 Kč, z toho příspěvek EU je 15 115 065,58 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 889 121,51 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 1 778 243,01 Kč včetně nezpůsobilých nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ