Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov


Statutární město Pardubice zahájilo dne 23.3.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008315, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 16 455 359,88 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou 15 928 857,93 Kč, z toho příspěvek EU je 13 539 529,24 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 796 442,90 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 2 119 387,74 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ