Odbor hlavního architekta pořídil architektonickou studii rozšíření mateřské školy Klubíčko v Polabinách. Návrh představuje nástavbu stávajícího pavilonu s jednou třídou pro 25 dětí s metodou výuky Montessori.

Hlavním přínosem návrhu je nezahušťování zastavěnosti pozemku, navázání na stávající pavilony se stejnou formou výuky a využití konstrukčního systému objektu. Koncept pavilonu je založen na ústředním motivu metody Montessori, a to elipse. Nástavba má působit lehce, aditivně a nenásilným způsobem vyvážit stávající kompozici jednopodlažního a dvoupodlažního pavilonu. Hmota elipsového půdorysu je volně položena na stávající budovu a stává se tak více součástí krajiny mohutných korun okolních stromů než součástí stavby.