Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Rybářství 466 859 188 ryby@mmp.cz

Životní situace

Kdo mi vydá státní rybářský lístek na území obce s rozšířenou působností Pardubice

Pro občany s trvalým pobytem na území Pardubic a ostatních obcí vydává rybářské lístky odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, třetí patro, dveře č. 301.

Pro občany České republiky s trvalým pobytem v Pardubicích a v těchto obcích: Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina nad Labem, Časy, Čeperka, Čepí, Dašice, Dříteč, Dubany, Hrobice, Choteč, Jezbořice, Kostěnice, Kunětice, Lány u Dašic, Mikulovice, Moravany, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Ráby, Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic.

Pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem v Lázních Bohdaneč a v těchto obcích: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, Rohovládová Bělá, Rohoznice, Rybitví, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč a Živanice vydává Město Lázně Bohdaneč.

Co když dostanu pokutu za přestupek na úseku rybářství?

V případě, že je Vám uložena pokuta za přestupek na úseku rybářství je možno zaplatit osobně na pokladně Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, Pardubice či ve třetím patře, dveře č. 301, Štrossova ulice 44, Pardubice, složenkou nebo bezhotovostně na účet Statutárního města Pardubice č.ú.: 008010–0000326561/0100. Ve všech případech nezapomeňte při platbě uvést variabilní symbol!

 

Potřebuji vystavit státní rybářský lístek. Co je k jeho vydání potřeba?

Pro vydání rybářského lístku je potřeba mít s sebou buď doklad o získané kvalifikaci (tzv. osvědčení), nebo dříve vydaný rybářský lístek (i neplatný) popř. jiný doklad osvědčující, že jste již byl držitelem rybářského lístku (např. starý členský průkaz Českého rybářského svazu). Dále je potřeba mít platný občanský průkaz (cestovní pas, popř. jiný doklad totožnosti) a platební kartu na zaplacení správního poplatku.

Cizinci: doklad o získané kvalifikaci nebo rybářský lístek ze své země, cestovní pas, doklad o zaplacení správního poplatku – platba přímo na OŽP.

Na jakou dobu a za kolik si mohu pořídit rybářský lístek?

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky v době trvání na dobu:

1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti  
30 dní 200,- Kč
1 rok 100,- Kč
1 rok
pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují v rámci svého povolání nebo funkce
50,- Kč
3 roky 200,- Kč
3 roky
pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují v rámci svého povolání nebo funkce
100,- Kč
10 let 500,- Kč
10 let
pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují v rámci svého povolání nebo funkce
250,- Kč
na dobu neurčitou (včetně dětí) 1.000,- Kč

 

Poznámka:

Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. (platné od 1. 10. 2022)

 

Kontaktujte nás

Ohledně rybářství nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.