Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je pro veřejnost dostupná prostřednictvím elektronického systému e-Sbírka na internetové adrese https://www.e-sbirka.cz.