Krajská síť podnikatelek, pilotně vytvořená v Pardubickém kraji, pomáhá ženám v podnikání, propojuje aktivní ženy v regionu a poskytuje zázemí, podporu a vzdělávání potřebné k jejich dalšímu růstu a úspěchu.

Forma podpory

Poradenství, vzdělávání, networking, vzájemná spolupráce, obchod, sdílení zkušeností, pořádání marketingových akcí, podpora žen v podnikání, společná prezentace v regionu.

Pro koho

Ženy podnikatelky, začínající, studentky, ženy zajímající se o vzdělávání a spolupráci v regionu, ženy z neziskových organizací, škol aj.

...Nadpis