Centrální polytechnické dílny

  • Excelentní vzdělávací centrum zaměřené na žáky základních a středních škol a volnočasové vzdělávání
  • Nejmodernější technologie, vybavení a pomůcky
  • Špičkoví lektoři a vzdělávací programy
  • Vzdělávací centrum na evropské úrovni
  • Spolupráce s regionálními firmami a univerzitami
  • Cíl: Rozvíjet v dětech a studentech vztah k technickým oborům a ovlivnit tak budoucí výběr jejich dalšího studia a budoucího povolání

Základní a střední školy

Výzkumné organizace